گروه ترجمه و تالیف معصومی، به منظور ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای به جامعه علمی کشور؛ از متخصصان زیر دعوت به همکاری می‌کند.

 • مترجم متون عمومی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی (دارای مدارک دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و دبیری زبان انگلیسی)
 • مترجم عمومی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی (دارای سوابق تجربی ترجمه و فاقد مدرک دانشگاهی)
 • مترجم متون تخصصی (دارای مدرک دانشگاهی در رشته تخصصی دانشگاهی و داشتن مهارت ترجمه از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)
 • مترجم شفاهی و کتبی (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)؛ مترجم و بومی ساز سایت و نرم افزار، مترجم فایلهای صوتی و تصویری
 • ویراستار انگلیسی و فارسی
 • نویسنده کتاب (انگلیسی و فارسی)
 • طراح جلد کتاب
 • صفحه آرا (انگلیسی و فارسی)

نحوه همکاری

 • تکمیل فرم همکاری (تکمیل و ارسال این فرم توسط متقاضی و اعلام موافقت همکاری گروه به متقاضی، هیچ گونه تعهدی برای گروه در استخدام متقاضی ایجاد نمی‌کند و صرفا مبین درخواست متقاضی می باشد)
 • بررسی فرم در گروه و پاسخ به درخواست و دعوت به تست حضوری به تشخیص گروه در تخصص مربوطه
 • پاسخ نهایی توسط مجموعه مبنی بر موافقت یا عدم موافقت در همکاری
 • ارائه تعهدنامه (در صورت لزوم تعهدنامه محضری) توسط متقاضی توسط متقاضی مبنی بر امانتداری و رازاداری و حراست از متون و اطلاعاتی که توسط «دارالترجمه رسمی شماره 484 تهران» و «انتشارات بر بال قلم» برای همکاری در اختیار ایشان قرار داده می شود. (در صورت اعلام موافقت توسط گروه برای همکاری)
 • ارجاع پروژه به صورت موردی به افراد دارای صلاحیت و توانمندی

جهت پیشنهاد همکاری با ما، لطفا رزمه خود را برای ما ارسال کنید:

ایمیل: masoumitrustservice@hotmail.com

تلگرام و واتساپ: 2490 157 0912

رزومه ارسالی باید دارای اطلاعات زیر باشد:

 1. نام و نام خانوادگی
 2. تلفن موبایل و ایمیل
 3. رشته و مقطع تحصیلی
 4. شرح مختصر و مفید سوابق کاری
 5. تخصصی که در آن تمایل به همکاری با ما دارید
 6. سطح همکاری: «عادی»، «پیشرفته» و «حرفه ای»