درباره گروه ترجمه و تألیف معصومی

slant-separator

گروه ترجمه و تالیف معصومی فعالیت خود را از سال 1385 به عنوان دارالترجمه رسمی شماره 198 تهران با مدیریت سید عزیز معصومی، مترجم رسمی زبان انگلیسی، دارای پروانه شماره 686، آغاز کرد و در سال 1389 موفق به اخذ پروانه چاپ و نشر کتاب، تحت پروانه شماره 9234 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام “انتشارات علمی فرهنگی معصومی” با مدیریت مسئول سید عزیز معصومی شد.
در سال 1395 به موجب قوانین و مقررات حاکم بر ترجمه رسمی مبنی بر ادغام شماره های دارالترجمه و پروانه مترجمی رسمی، به شماره 484 تغییر نام داده شد و در همان سال، انشارات علمی فرهنگی معصومی نیز نام خود را به «انتشارات بربال قلم» تغییر داد و در حال حاضر با دو مجموعه «دارالترجمه رسمی شماره 484» و «انتشارت بربال قلم» در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

گروه ترجمه و تالیف معصومی همواره بر سه محور اصلی زیر تاکید داشته و دارد:

  1. تمرکز بر ترجمه “انگلسی به فارسی” و “فارسی به انگلیسی” به منظور کنترل محتوایی و ماهیتی بر امر ترجمه تحت مدیریت متخصص
  2. تخصص در ترجمه به عنوان ابزار ماهیتی دیگر توسط مترجم متخصص با تکیه بر دانش تخصصی علاوه بر دانش زبان انگلیسی و دانش تخصصی زبان فارسی
  3. تعهد به اعمال اصول حرفه ای و امانتداری ترجمه به عنوان ابزار اصلی ایجاد اعتماد و ارائه ترجمه کاملا تخصصی با ادبیات رایج در رشته مربوطه با هدف ارئه متن نهایی قابل فهم و درک برای متخصصان همان رشته
about-intro-image

کلیه خدمات ما به زبان‌های فارسی و انگلیسی می باشد